KIRJALLISUUS

Kirjallisuuslista >>

UUTISET

ARTIKKELIT / KOMMENTIT......

..............................................................................................................................

Artikkeli Kauppalehdessä 1 / 2008 >>

Artikkeli Factassa 6 / 2007 >>

Artikkeli Factassa 1 / 2008 >>

Artikkeli Factassa 1 / 2008_2 >>

..............................................................................................................................

 

Ensto Finland Oy Customer testimonial >>

............................................................................................................................

Ajanhallinnalla tehokkuutta opiskeluun ja esimiestyöskentelyyn.

Koulutuspäällikkö Jukka Palo, Restel Oy

Restelin henkilöstön ja johdon kehittämisen koulutusjärjestelmään kuuluu mm. kaksi loppututkintoon tähtäävää valmennusohjelmaa, Päällikkötutkinto ja Johdon tutkinto. Kummankin koulutusohjelman tavoitteena on kehittää omaa henkilöstöä ottamaan vastaan vaativampia tehtäviä organisaatiossa, kuten päällikkö-, projektin johto- ja aluejohtotehtävissä. Valmennusohjelmat ovat erittäin vaativia osallistujille, sillä  molemmat tutkinnot toteutetaan työn ohella. Oma ajankäyttö joutuu todella koetukselle, jotta tutkinnot saadaan päätökseen halutussa aikataulussa. Vuoden ajan näiden tutkintojen yhtenä moduulina on ollut ajanhallinta.

Teamcon Valmennus / Timo Valvio on toteuttanut molempien tutkintojen ajanhallinnan osuudet. Valmennustilaisuudet ovat olleet tehokkaita ja onnistuneita. Sitäkin tärkeämpänä pidän kuitenkin todellisessa työelämässä tapahtuneita myönteisiä muutoksia. Valmennus on innostanut opiskelijoita tehostamaan omaa tapaansa toimia jo itse tutkintojen aikana. Tehtävät ovat palautuneet aikaisempaa paremmin aikataulussa ja suunnitelmallisuus jo tutkintojen aikana on parantunut. Myös oman työn osalta on ollut havaittavissa myönteistä kehitystä mm. kokouskäyttäytymisessä. Ihmiset tulevat paremmin valmistautuneina kokouksiin ja niihin käytetty aika on nyt osallistujien keskuudessa tehokkaampaa kuin aikaisemmin. Henkilökohtainen suunnitelmallisuus on sekin parantunut. Valmennuksiin osallistuneet kiinnittävät nyt enemmän huomiota tehtäviensä suunnitteluun ja osaavat asettaa niitä paremmin tärkeysjärjestykseen.

Uskon, että tulevaisuudessakin tutkinnot hyväksyttävästi läpäisseet opiskelijat tulevat suoriutumaan yhä haastavimmista tehtävistä paremmin sekä samalla tulevissa esimiestehtävissä myös neuvomaan alaisiaan tehokkaaseen työskentelyyn ja samalla nauttimaan omasta työstään.

Olen ollut erittäin tyytyväinen siihen konkreettiseen muutokseen, jota valmennettavien suunnitelmallisuudessa on tapahtunut niin valmennuksen aikana kuin käytännön työskentelyssäkin ja siksi ajanhallinnan osio tulee jatkossakin sisältymään molempiin tutkintoihin.

Jukka Palo                                                                                                                                    Restel Oy                                                                                                                  Koulutuspäällikkö

 

Tulostettava sivu >>