PALVELUN LAATU JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN        

Koulutustilaisuuden tavoite
• Tuoda esille mahdollisuuksia miten:
– Saada iloa palveluun
– Kehittää kokonaisvaltaista palvelua
– Tehostaa yhteistyötä, tehokkuutta ja palvelun laatua
– Parantaa sisäistä ja ulkoista palvelua
– Löytää yhdenmukaisuus kovan ja pehmeän palvelun välillä
– Sitouttaa koko henkilöstö palvelun laatuun ja yhteistyöhön
    » Ylin johto ja muu henkilöstö

Koulutuksen aikana kiinnitetään huomiota palvelun lainalaisuuksiin esimerkkien ja teorian avulla.

Koulutustilaisuuden jälkeen osallistujat osaavat:
– Kiinnittää huomioita sisäiseen ja ulkoiseen palveluun
– Kehittää henkilökohtaista palvelua
– Tiedostavat henkilökohtaisen kanssakäymisen tärkeyden palvelutapahtumassa
– Hyödyntää eleitä ja ilmeitä palvelussa
– Nauttia eri palvelutilanteista

 Takaisin edelliselle sivulle >>

Tulostettava sivu >>