ONNISTU KOULUTTAJANA – 7 ASKELTA YLEISÖN HURMIOON

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka joutuvat kouluttamaan oman työnsä ohella asiakkaita ja omaa henkilökuntaa. Esimiehet, tuotevastaavat, myyntipäälliköt, johto.
Saada virikkeitä miten oma innostus voi siirtyä kuulijoihin.

Minulla on tietoa. Minulla on ammattitaitoa. Ja nyt kouluttamaan? Mutta kun jännittää!!! Miten saan ryhmän mukaan? Miten saan kuulijankunnan innostumaan omasta aiheestani? Minun pitäisin toteuttaa innostava ja tuloksellinen tilaisuus omalle tiimilleni? Monesti asiantuntija tuskastuu saadessaan kutsun toimia kouluttajana – innostajana.
ONNISTU KOULUTTAJANA – 7 ASKELTA YLEISÖN HURMIOON - koulutustilaisuus antaa käytännön esimerkkien avulla virikkeitä ja vinkkejä miten saada aikaan innostavat tilaisuus.

Koulutustilaisuuden tavoite
– Antaa virikkeitä koulutustilaisuuden valmisteluun
– Tehostaa koulutustilaisuuden toteuttamisia
– Antaa virikkeitä eri oppimismenetelmistä
– Antaa virikkeitä miten viestiä oma ammattitaito
– Antaa virikkeitä miten välittää oma innostus
– Antaa virikkeitä miten ylläpitää osallistujien mielenkiito koulutuksen ajan

Koulutustilaisuuden jälkeen osallistujat osaavat:
– Laatia innostavan koulutustilaisuuden ohjelman / esityksen
– Valmistautua oikein koulutustilaisuuteen / esitykseen
– Tiedostaa oman esiintymisen parhaat puolet nykytilan
    o Kehittämisen kohteet
    o Heikkoudet
– Esiintyä vakuuttavasti
– Ottaa huomioon pienet yksityiskohdat
– Tehdä itsenäisiä koulutustilaisuuksia omasta alastaan
– Hallita jännitystä esiintymistilanteissa
– Hallita koulutustilaisuuden / esiintymistilanteen kokonaisuuden
    o Itsensä
    o Vuorovaikutuksen yleisön kanssa
– Oman ajankäytön suunnittelussa ja itse koulutustilaisuudessa
– Tekniset puitteet
– Hallita hankaliakin tilanteita

Takaisin edelliselle sivulle >>

Tulostettava sivu >>